<div align="center"> <h1>Gospodarstwo Agroturystyczne Jędrusiowa Chata</h1> <h3>Gospodarstwo Agroturystyczne Jędrusiowa Chata połozone na skraju Puszczy Noteckiej zaprasza przez cały rok.</h3> <p>agroturystyka, konie, obozy konne, wielkopolska, Jedrusiowa Chata</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.jedrusiowachata.pl" rel="nofollow">http://www.jedrusiowachata.pl</a></p> </div>